Cookie Switch

LfO Privacybeleid

 

LightTools for Oneness® your privacy!

We will never share your personal information.

 

Maar, omdat we nu eenmaal graag in een wereld wonen waar regels en wetten orde creëren, is de vorige zin niet toereikend...

Dus hieronder volgt ons privacybeleid:

Persoonsgegevens die wij verwerken

LightTools voor Oneness®verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van de diensten die we aanbieden en/of omdat je je gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij indirect (via provider site analytics) en direct verwerken (bij inschrijving voor onze @berichten, het plaatsen van bestellingen en het maken van een account):

  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of anderzijds zelf aan ons te overleggen.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lighttoolsforoneness.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LightTools voor Oneness® verwerkt jouw persoonsgegevens. Waarom?

  • We geven je zo de mogelijkheid een account aan te maken, bestellingen te doen of nieuwsbrieven te ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

LightTools voor Oneness® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LightTools voor Oneness® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De geldigheid van je account staat gelijk aan de bewaartermijn van je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

LightTools voor Oneness® verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (je adres bijvoorbeeld voor postbezorging) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LightTools voor Oneness® gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LightTools voor Oneness® gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lighttoolsforoneness.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie de volgende gegevens onleesbaar (zwart): je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. LightTools voor Oneness® zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
LightTools voor Oneness® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LightTools voor Oneness® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (zoals versleuteling van bestanden) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lighttoolsforoneness.com. 

 

Top

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Vul hier je e-mail adres in!
Vul een geldig E-mail adres in.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Schrijf je in (of uit)
Unsubscribe

©2023 Lighttools for Oneness® - All rights reserved.